Tarım & Hayvancılık

İleri teknoloji üretmede geri kalmış olsa bile, tarıma elverişli topraklara sahip olan ülkemiz, bu avantajını tarım, tarımsal biyoçeşitlilik ile arttırarak ihracatını üst seviyelere taşıyabilir.
Tarım & Hayvancılık

Kabiliyetler | Yetkinlikler

  • Yapay zeka
  • Uzaktan İzleme ve Raporlama Sistemi
  • Sensörler(Derinlik,Sıcaklık,Nem/Rutubet)

Tarım & Hayvancılık

 

  Tarımsal işlemlerin verimliliğini artırmak için birçok analitik araç kullanarak arazideki
değişkenlikleri yönetmek ve birim alandan yüksek verim elde etmek bir gerekliliktir. tarım sektöründe dijitalleşmeyi yaygınlaştırmak ve desteklemek son derece önemlidir. Bu nedenle, doğru ve ilgili bilginin doğru zamanda (kullanıcı dostu), uygun formatta ve en uygun iletişim aracının kullanılmasıyla sunulması çok önemlidir, böylece iletilen bilgiler, insanların geçim kaynakları üzerinde bir etkiye sahip olacaktır.

Ürünler

ADMA-AEW
ADMA-AEW

İleri teknoloji üretmede geri kalmış olsa bile, tarıma elverişli topraklara sahip olan ülkemiz, bu avantajını tarım, tarımsal biyoçeşitlilik ile arttırarak ihracatını üst seviyelere taşıyabilir. Bu amaçla üzerinde çalışmakta olduğumuz hassas tarımcılık sistemi, “Tarımsal Veri Toplama/İşleme Merkezi & Erken Uyarı ADC-AEW(Agriculturel Data Center-Early Warning)” önceden kestirimli yapay zeka destekli erken uyarı sistemidir.

Yeraltı Suları Denetim ve Sulama Kuyuları Yönetim / İzleme Sistemi
Yeraltı Suları Denetim ve Sulama Kuyuları Yönetim / İzleme Sistemi

WDMA yeraltı sularının denetimli olarak kullanımını sağlamak, hangi üreticimizin ne kadar sulama yapacağını kontrol etmek, sulama sırasında tüketilen elektrik enerjisi ve su miktarını ölçmek, akıllı kartlara yüklenen TL kadar sulama imkanı sağlamak, sulama kuyularının güvenliğini sağlama ile yapılandırılmış bir sistemdir.

Kümes Otomasyonu
Kümes Otomasyonu

KUL Poultry Automation Kümes Otomasyonu , internet ve GSM/GPRS alt yapısı aracılığı ile kümes içi ve dışı nem, sıcaklık, amonyak v.b. değerlerine bağlı olarak ısıtma kazanını, petleri ve pet kapaklarını, kışlık klepeleri, fanları, yemlikleri sulukları, ortamdaki gazların (Amonyak) okunmasını, kontrol edilmesini, SMS ile kısa mesaj ve telefon çağrısı olarak alarm bilgilendirme imkanlarını sunar.

Kümes Hayvanları Gelişim ve Takip Uyarı Sistemi
Kümes Hayvanları Gelişim ve Takip Uyarı Sistemi

Kümes Hayvanları Gelişim Takip ve Uyarı Sistemi, zemin seviyesinde bulunan platform üzerinde kümes hayvanlarının gezinmesi sırasında ölçümler yaparak kümese ait gelişimi takip eder.

Projeler

ADMA Tarımsal Veri ve İzleme Projesi
ADMA Tarımsal Veri ve İzleme Projesi

ADMA Tarımsal Veri ve İzleme Projesi

Resimler

16 Oca 2023 11:50:41